Sejarah Kemajuan Islam Pada Masa Khilafah Bani Abbas

kemajuan Islam Pada Masa Khilafah Bani Abbas Kekusaan keturunan Bani Abbas atau yang disebut Khilafah Abbasiyah, sebagai mana disebutkan melanjutkan kekuasaan keturunan Bani Umayyah. Diberi nama Abbasiyah dikarnakan para pemuka dan penguasa keturunan ini ialah keturunan al-Abbas yaitu pamannya Rasulullah SAW. Keturunan Abbasiyah diciptakkn oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn …

Baca Selanjutnya »

Beginilah Masa Kemajuan Islam Pada Zaman Khalifah Bani Umayyah

Masa Kemajuan Islam Pada Zaman Khalifah Bani Umayyah Memasuki zaman kekuasaan Muawiyah yang terjadi awal Kekuasaan Bani Umayyah, kepemerintahan yang menganut ajaran demokratis berubah menjadi kerajaan yang turun temurun ( Monarchiheridetis ). Kekhalifahan muawiyah di dapat melalui jllan kekerasan, dengan cara diplomasi dan tipu daya, tidak demgan suatu pemilihan ataupun …

Baca Selanjutnya »

Masa Kemajuan Islam Setelah Wafatnya Nabi Muhammad S. A. W

Masa Kemajuan Islam Setelah Wafatnya Nabi Muhammad S. A. W Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang harus menggantikan Nabi di posisi pemimpin politik umat muslim setelah Nabi wafat. Nabi Muhammad Nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada Umat Islam sendiri untuk menentukannya.  Karna itu setelah Nabi Muhammad wafat, sebelum jenazah …

Baca Selanjutnya »

Inilah Pembentukan Negara Madinah Pada Zaman Nabi Muhammad !!

Pembentukan Negara Madinah Pada Zaman Nabi Muhammad Sesudah dating dan diterima oleh masyarakat Yastrib ( Mekah ), Nabi Muhammad resmi menjadi pemimpin kota tersebut. Babak baru sejarah Islam pun dimulai. Berbeda masa Mekah, dengan masa Madinah.  Islam merupakan salah satu kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan penduduk banyak …

Baca Selanjutnya »

Beginilah Sejarah Arab Sebelum Islam

Sejarah Arab Sebelum Islam Pada Zaman Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan pada (570 M). Kota mekah adalah sebuah kota yang begitu penting dan sangat terkenal di antara kota – kota di wilayah arab, baik oleh tradisi ataupun oleh letaknya. Kota ini di lewati jalur perdagangan yang begitu ramai …

Baca Selanjutnya »

Sejarah Sebelum Masa Ke Rasulan Nabi Muhammad !!!

Sebelum Masa Ke Rasulan Nabi Muhammad             Nabi Muhammad S A W ialah anggota dari suku Bani Hasyim, suatu kabilah yang kurang mempunyai kekuasaan dari suku Quraisy. Kabilah ini memegang kekuasaan siqayah. Nabi Muhammad lahir  dari keluarga yang terpandang yang relatife kurang mampu / miskin. Ayahnya bernama Abdulah anak dari …

Baca Selanjutnya »

Beberapa Tugas perkembangan Pada Manusia

Tugas perkembangan Psikologi Anak Tugas-Tugas perkembangan Sebelum membahas tentang tugas-tugas perkembangan sebaiknya lebih memahami terdahulu apa itu tugas perkembangan, tugas perkembangan adalah tugas yang harus dilakukan, di pecahkan dan diselesaikan oleh setiap individu tersebut menjadi bahgia, apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan tugas perkembangan dalam periode perkembangan dengan baik dan orang …

Baca Selanjutnya »

Sejarah Dan Metode Psikologi Perkembangan

Sejarah Dan Metode Psikologi Perkembangan   Sejarah perkembangan Untuk mendektakan pemahaman secara historis tentang kemunculan dan bekembangnya ilmu ini untuk suatu ilmu yang berdiri sendiri (science) kita dapat lihat dalam tiga periode, sebagai berikut: Masa sebelum munculnya psikologi perkembangan (sebelum abad ke-18) Masa kemunculan psikologi perkembangan (abad ke-18 -19) Masa …

Baca Selanjutnya »

Inilah Proses Perkembangan dalam Masa Bayi

Perkembangan dalam Masa Bayi A . masa Bayi (0,0 – 2,0tahun) Masa vital, neonatus, infancy babyhood, asuhan dan lainnya yang berlangsung sejak kelahiran sampai usia 2,0yahun, dalam masa ini masalah yang banyak perhatian ahli adalah masalah tangis pertama disampingkan perkembangan aspek fisik dan psikis nya 1 . Masalah kelahiran dan …

Baca Selanjutnya »

Inilah Perkembangan Masa Anak Sekolah yang Perlu Ibu Ketahui

Masa Anak Sekolah Umumnya periode masa sekolah ini berlangsung sejak usia 6,0 samapai 12tahun dimulai setelah anak melewati masa keras kepala yang pertama dimana proses sosialisasi telah dapat berlangsung dengan lebih efektif sehingga disebut matang untuk mulai sekolah, bermaca-macam criteria yang dipakai orang untuk menetapkan kapan seorang anak disebut matang …

Baca Selanjutnya »